lagen.nu

Förordning (1984:140) om allmän tolk

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1984-03-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Allmän tolk skall finnas vid Haparanda och Gällivare tingsrätter för tolkning i finska språket.

2 § Allmän tolk förordnas av tingsrätten.

3 § Den som förordnats till allmän tolk är skyldig att på tingsrättens begäran biträda som tolk vid rättens handläggning av mål och ärenden.

Parter och andra rättssökande som anser att en allmän tolk behövs i ett mål eller ärende bör anmäla detta till tingsrätten om inte rätten har bestämt annat.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:140

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:140
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation