lagen.nu

Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:690
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

1 § Försäkringskassan skall verkställa den fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål som är föreskriven i 11 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Förordning (2004:890).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1013, 2004:890

2 § Konjunkturinstitutet skall tillhandahålla Försäkringskassan prognoser över avgiftsunderlag för beräkning av de avgiftsmedel som kan väntas bli tillgängliga för fördelning. Förordning (2004:890).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:103, 2004:890

3 § Försäkringskassan får under året successivt från vederbörlig inkomsttitel i statsbudgeten ta i anspråk de medel som behövs för fördelningen. Förordning (2004:890).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:890

4 § Skatteverket ska varje månad lämna Försäkringskassan en redovisning för dels de avgifter som beslutats för den föregående månaden, dels beräknade restförda avgifter. Efter årets slut ska Skatteverket lämna Försäkringskassan uppgift om dels de under året betalda avgifterna, dels de för året beslutade avgifterna.

Försäkringskassan ska på grundval av Skatteverkets redovisning göra de justeringar av fördelningen som behövs. Vid fördelningen ska hänsyn tas till beräknade restförda avgifter.

Med restförda avgifter avses av Skatteverket beslutad nedsättning av avgifter på grund av skuldsanering, F-skuldsanering, ackord och företagsrekonstruktion samt restförda avgifter minskade med indrivna avgifter. Förordning (2016:690).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:1127

Departement
Finansdepartementet S1
Ikraft
1985-02-01
SFS-nummer
1984:1127

Förordning (1992:103) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-04-01
SFS-nummer
1992:103
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992 och tillämpas första gången i fråga om prognoser för hela eller del av tredje kvartalet 1992.

Rubrik
Förordning (1992:103) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Förordning (1997:1077) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1077
Rubrik
Förordning (1997:1077) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Förordning (2000:1013) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1013
Rubrik
Förordning (2000:1013) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Förordning (2003:938) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:938
Rubrik
Förordning (2003:938) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Förordning (2004:890) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:890
Rubrik
Förordning (2004:890) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Förordning (2016:690) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:690
Rubrik
Förordning (2016:690) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation