lagen.nu

Förordning (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1983-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:433
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Låntagaren skall betala uppläggningsavgift och aviseringsavgift för lån som beviljats eller som tidigare har beviljats och övertas enligt

Detsamma skall gälla för lån som beviljas personal inom utrikesförvaltningen m. m. och biståndsförvaltningen m. m. enligt särskilda regeringsbeslut. Förordning (1988:773).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:773

2 § Uppläggningsavgiften är 200 kr. per lån och skall betalas när lånet eller första delposten av lånet betalas ut.

3 § Aviseringsavgiften är 15 kr. per lån och avisering och skall betalas varje gång låntagaren aviseras att betala ränta eller kapitalbelopp.

4 § Inkomster av uppläggningsavgiften och aviseringsavgiften enligt denna förordning skall redovisas under den inkomsttitel där ränteinkomsterna för resp. lån redovisas eller, om ränta inte utgår för lånet, under inkomsttiteln Övriga ränteinkomster. Avgifterna skall särredovisas på ett konto i myndigheternas räkenskaper.

5 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:433).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:433

Ändringar och övergångsbestämmelser

1983:737

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Ikraft
1983-09-01
SFS-nummer
1983:737
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1983.

Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas fr. o. m. den 1 september 1983. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas för avisering som görs fr. o. m. den 1 september 1983.

Förordning (1988:773) om ändring i förordningen (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:773
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  • 2. Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas för avisering som görs efter ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (1988:773) om ändring i förordningen (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån

Förordning (1998:433) om ändring i förordningen (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:433
Rubrik
Förordning (1998:433) om ändring i förordningen (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation