lagen.nu

Förordning (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1983-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:995
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till innehavare av hamn för omhändertagande från fartyg av oljeavfall och rester av andra skadliga ämnen som ska forslas bort enligt 23 § avfallsförordningen (2011:927). Det gäller dock inte i fråga om toalettavfall eller fast avfall. Förordning (2011:995).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Bidrag får lämnas för den del av kostnaderna för omhändertagandet av avfallet som överstiger ett belopp som motsvarar 3 procent av hamnens intäkter av fartygs- och varuhamnavgifter eller därmed jämförbara avgifter eller av motsvarande intäkter. För att bidrag skall lämnas måste dock avfall ha omhändertagits i större omfattning än det funnits anledning att räkna med med hänsyn till inriktningen av verksamheten i hamnen och godsomsättningen i denna.

3 § Ansökan om bidrag prövas av Sjöfartsverket.

Bidrag betalas ut av Sjöfartsverket i efterskott för kalenderår.

4 § Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

5 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Sjöfartsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1983:140

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Jfr prop. 1982/83:25 (bil. 3), TU 1982/83:5, rskr 1982/83:115
Ikraft
1983-06-01
SFS-nummer
1983:140

Förordning (1990:1420) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1420
Rubrik
Förordning (1990:1420) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Förordning (1998:908) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:908
Rubrik
Förordning (1998:908) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Förordning (2001:1066) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1066
Rubrik
Förordning (2001:1066) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Förordning (2011:995) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-10-18
SFS-nummer
2011:995
Rubrik
Förordning (2011:995) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation