lagen.nu

Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-03-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1214
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-04-01 genom SFS 2019:83

1 § Kustbevakningen skall medverka vid övervakningen av efterlevnaden av de föreskrifter som avses i 1 § lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Förordning (1988:486).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:486

2 § De befogenheter som anges i 2-4 §§ lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning får utövas av

  • 1. chefen för Kustbevakningen
  • 2. chef vid regional ledning vid Kustbevakningen,
  • 3. annan tjänsteman vid Kustbevakningen som handhar operativa övervakningsuppgifter.

Befogenheterna får dock utövas endast av de tjänstemän som genomgått av Kustbevakningen föreskriven utbildning för detta ändamål. Förordning (1988:486).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:486

3 § För kustbevakningstjänstemän som utför övervakning enligt 1 § gäller 10, 13 och 14 §§ polisförordningen (2014:1104).

Om kustbevakningstjänstemän får kännedom om ett brott mot någon av de föreskrifter som avses i 1 §, ska de lämna en rapport om detta till sin förman så snart som möjligt. Rapporteftergift får lämnas under samma förutsättningar som anges i 9 § andra stycket polislagen (1984:387). Förordning (2014:1214).

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Kustbevakningen meddelar efter samråd med Polismyndigheten de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning och denna förordning. Förordning (2014:1214).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:486, 2014:1214

Ändringar och övergångsbestämmelser

1983:124

Departement
Justitiedepartementet L4
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:124

Förordning (1984:734) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1984-10-01
SFS-nummer
1984:734
Rubrik
Förordning (1984:734) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förordning (1988:486) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:486
Rubrik
Förordning (1988:486) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förordning (1998:1563) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1563
Rubrik
Förordning (1998:1563) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förordning (2014:1214) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1214
Rubrik
Förordning (2014:1214) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

2019:83

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:83
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation