lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1983:1126) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras under tiden den 1 februari 1984 till den 31 januari 1985.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1983:1126

Departement
Statistiska centralbyrån
Ikraft
1984-02-01
SFS-nummer
1983:1126
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation