lagen.nu

Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
En i Madrid den 21 maj 1980 dagtecknad europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan har i förhållande till Sverige trätt i kraft den 22 december 1981. Sverige har avgett en förklaring enligt artikel 2, punkt 2, av innebörd att Sverige avser att begränsa konventionens tillämpning till kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund.
Konventionens lydelse i engelsk text och svensk översättning framgår av Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1981:23).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:990

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Jfr prop. 1980/81:77, KU 1980/81:14, rskr 1980/81:146
SFS-nummer
1982:990
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation