lagen.nu

Förordning (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-09-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1662
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den ersättning som en arbetsgivare för sjömän enligt 27 kap. 56–59 §§ socialförsäkringsbalken har rätt till och som avser kostnader som han eller hon har haft enligt sjömanslagen (1973:282) eller enligt kollektivavtal för en anställd till följd av dennes sjukdom eller skada, ska utges med viss procent av dessa kostnader. Ersättningen ska beräknas på den lön arbetsgivaren betalat till den anställde under sjukdomstiden och de kostnader som arbetsgivaren haft för fri kost och logi för den anställde under denna tid. Ersättningen ska utges för varje dag som arbetsgivaren betalat sådan lön eller haft sådana kostnader. Vid beräkning av ersättningen ska dock bortses från lön och kostnader som för dag räknat tillsammans överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, delat med 365.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt sjömanslagen ska ersättning till arbetsgivaren enligt första stycket lämnas med 30 procent av den lön och de kostnader som avser de första 14 dagarna i en sjukperiod och 90 procent av den lön och de kostnader som avser tiden därefter.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt ett sådant kollektivavtal som avses i 27 kap. 56 § socialförsäkringsbalken ska ersättning enligt första stycket lämnas med 80 procent av lönen och kostnaderna. Därvid ska 27 kap. 59 § socialförsäkringsbalken tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (2010:1662).

2 § Har upphävts genom förordning (2004:887).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:842

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1981/82:199, SfU 1981/82:16, rskr 1981/82:435
SFS-nummer
1982:842

Förordning (1991:43) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:59, 1990/91:SfU9, rskr 1990/91:104
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-03-01
SFS-nummer
1991:43
Rubrik
Förordning (1991:43) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1991:1995) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1995
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för kostnader för lön under en sjukperiod som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1991:1995) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1994:48) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:59, bet. 1993/94:SfU9, rskr. 1993/94:126
Ikraft
1994-03-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:48
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1994:48) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1995:1498) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1498
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. I fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Förordning (1995:1498) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1996:1090) om ändring i förordningen (1982:942) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1090
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om sjukperiod som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1996:1090) om ändring i förordningen (1982:942) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1997:1052) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1052
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1997:1052) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1998:67) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-04-01
SFS-nummer
1998:67
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1998:67) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1998:1266) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1266
Rubrik
Förordning (1998:1266) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (2003:428) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:428
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden börjar efter utgången av juni 2003.

Rubrik
Förordning (2003:428) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (2004:887) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:887
Rubrik
Förordning (2004:887) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (2005:193) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-05-01
SFS-nummer
2005:193
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden börjar efter utgången av december 2004.

Rubrik
Förordning (2005:193) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (2006:363) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:363
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2006:363) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (2006:1544) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1544
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2006:1544) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (2010:1662) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1662
Rubrik
Förordning (2010:1662) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation