lagen.nu

Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet

Departement
Socialdepartementet /BL
Utfärdad
1982-02-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Den allmänna administrativa överenskommelse om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet, som undertecknades den 8 januari 1982, har trätt i kraft och skall lända till efterrättelse här i riket.
Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilaga.
Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artikel 61 i överenskommelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:78

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1982:78
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation