lagen.nu

Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:267
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Staten anvisar årligen medel som ersättning åt bild- och formkonstnärer för att konstnärliga verk av deras hand i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt (visningsersättning).

Visningsersättningen tillförs en fond, kallad Sveriges bildkonstnärsfond.

2 § Frågor om fonden och dess användning handläggs av en styrelse inom Konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Närmare bestämmelser om styrelsen finns i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden.

Kostnaderna för styrelsens verksamhet ska betalas med medel ur fonden, om inte annat beslutas av regeringen. Förordning (2008:267).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1985:529, 1997:1154, 2008:267

3 § Medel ur fonden får användas dels till ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet, dels till andra ändamål som berör verksamhet inom bildkonstens område. Förordning (1985:529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1985:529

4 § Ersättning från fonden kan lämnas till bild- och formkonstnär som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatt i landet.

Ersättning får även lämnas till bild- och formkonstnär som vistas tillfälligt i landet inom ramen för internationellt konstnärsutbyte. Förordning (1997:840).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1985:529, 1993:1455, 1997:840

5 § Ersättning utgår efter ansökan men kan utgå även utan ansökan.

6 § Beslut av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond enligt denna förordning får inte överklagas.

7 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.

8 § Bestämmelser om individuell visningsersättning finns i förordningen (1996:1605) om individuell visningsersättning. Förordning (1996:1604).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1604

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:600

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. B 5), KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
SFS-nummer
1982:600

Förordning (1985:529) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:529
Rubrik
Förordning (1985:529) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Förordning (1993:1455) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1455
Rubrik
Förordning (1993:1455) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Förordning (1996:1604) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Omfattning
ny 8 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1604
Rubrik
Förordning (1996:1604) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Förordning (1997:840) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:840
Rubrik
Förordning (1997:840) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Förordning (1997:1154) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsnämnd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1154
Rubrik
Förordning (1997:1154) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsnämnd

Förordning (2008:267) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:267
Rubrik
Förordning (2008:267) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation