lagen.nu

Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:839
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Med dagersättning avses i denna förordning följande förmåner enligt socialförsäkringsbalken:

 • 1. graviditetspenning,
 • 2. föräldrapenningsförmåner,
 • 3. sjukpenning,
 • 4. rehabiliteringspenning,
 • 5. smittbärarpenning, och
 • 6. närståendepenning.

Med dagersättning avses även

 • 1. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga,
 • 2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, och
 • 3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Förordning (2017:839).

Ändringar/Förarbeten (10)

2 § Dagersättning enligt 1 § första stycket 4 och andra stycket 2 betalas ut högst en gång i månaden om inte rehabiliteringen eller det arbetsmarknadspolitiska programmet slutförs dessförinnan.

Dagersättning enligt 1 § första stycket 1–3, 5 och 6 samt andra stycket 1 betalas ut högst var fjortonde dag om inte ersättningsperioden tar slut dessförinnan.

Dagersättning enligt 1 § andra stycket 3 betalas ut när ersättningsperioden har tagit slut. Förordning (2010:1661).

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § Har upphävts genom förordning (2008:868).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:366

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1982:366

Förordning (1986:387) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:387
Rubrik
Förordning (1986:387) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1989:227) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:227
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning enligt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare.

Rubrik
Förordning (1989:227) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1991:1323) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1323
Rubrik
Förordning (1991:1323) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1993:828) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:828
Rubrik
Förordning (1993:828) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1994:1179) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:100 bil.6, bet. 1993/94:SfU12, rskr. 1993/94:289
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1179
Rubrik
Förordning (1994:1179) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1995:430) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:430
Rubrik
Förordning (1995:430) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1996:1111) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1111
Rubrik
Förordning (1996:1111) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1997:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:839
Rubrik
Förordning (1997:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (1998:288) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:288
Rubrik
Förordning (1998:288) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (2000:637) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:637
Rubrik
Förordning (2000:637) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (2004:886) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 3 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:886
Rubrik
Förordning (2004:886) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Förordning (2008:868) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:868
Rubrik
Förordning (2008:868) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Förordning (2010:1661) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1661
Rubrik
Förordning (2010:1661) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Förordning (2017:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:839
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
Rubrik
Förordning (2017:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation