lagen.nu

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:333
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:407

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2017:333).

Rättsfall (1)

RH 2007:7: Straffmätning avseende brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:407, 2016:512, 2017:333

3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (1999:267).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:267

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:316

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1981/82:172, SoU 1981/82:47, rskr 1981/82:333
SFS-nummer
1982:316

Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:407
Rubrik
Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor

Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:70, 1998/99:SoU12, rskr. 1998/99:200
Omfattning
ny 3 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:267
Rubrik
Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:512
Rubrik
Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Lag (2017:333) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:333
Rubrik
Lag (2017:333) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation