lagen.nu

Förordning (1982:314) om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:710
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Under krig skall personal och materiel ur Kustbevakningen inom Försvarsmakten användas för övervakning, transporter och andra uppgifter enligt närmare överenskommelse mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen. Regeringen får föreskriva att detsamma skall gälla även annars under höjd beredskap.

Fullgörandet av uppgifterna enligt första stycket begränsar inte de befogenheter som tillkommer personalen vid Kustbevakningen i egenskap av tjänstemän där. Förordning (1994:710).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:488, 1993:258, 1994:710

2 § Om beredskapen höjs inom försvarsmakten eller när försvarsmakten i andra fall ingriper mot utländska statsfartyg enligt IKFN-förordningen (1982:756), skall kustbevakningen samverka med försvarsmakten. Förordning (1988:488).

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § När 1 § tillämpas ingår chefen för kustbevakningen med erforderlig personal ur kustbevakningen i högkvarteret. Förordning (1988:488).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:488

4 § När personal och materiel ur Kustbevakningen används för uppgifter inom Försvarsmakten enligt 1 § skall en kustbevakningstjänsteman till sin ordinarie uniform bära ett särskilt militärt tjänstetecken. Kustbevakningens fartyg skall då föra örlogsflagga och dess flygplan och fordon ha särskild märkning. Förordning (1994:710).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:710

5 § Försvarsmakten tillhandahåller den särskilda utrustning som behövs för kustbevakningens verksamhet enligt 1 och 2 §§.

Försvarsmakten svarar för att kustbevakningens personal får den utbildning som behövs för verksamheten. Förordning (1994:710).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:710

6 § Kostnaderna för kustbevakningens verksamhet enligt 1 § betalas av försvarsmakten. Om kustbevakningen i övrigt fullgör uppgifter för för- svarsmakten, regleras kostnaderna genom överenskommelser mellan Försvarsmakten och kustbevakningen. Förordning (1994:710).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:488, 1994:710

7 § Kustbevakningen skall hålla Försvarsmakten underrättad om sådana viktigare materielfrågor som har betydelse för Kustbevakningens uppgifter under höjd beredskap. Förordning (1994:710).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:258, 1994:710

8 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten. Föreskrifterna meddelas i samråd med kustbevakningen. Förordning (1994:710).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:488, 1994:710

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:314

Departement
Försvarsdepartementet
SFS-nummer
1982:314

Förordning (1988:488) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av tullverkets kustbevakning inom försvarsmakten

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-3, 6-8 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:488
Rubrik
Förordning (1988:488) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av tullverkets kustbevakning inom försvarsmakten

Förordning (1993:258) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom försvarsmakten

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:258
Rubrik
Förordning (1993:258) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom försvarsmakten

Förordning (1994:710) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:710
Rubrik
Förordning (1994:710) om ändring i förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation