lagen.nu

Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1982-01-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:247
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Den avgift som ska betalas enligt 14 § lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd är 600 kronor. Förordning (2009:1041).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:245, 2003:561, 2009:1041

2 § Avgift enligt 1 § ska även betalas för följande tjänster nämligen

  • 1. överföring till en utlandsmyndighet av pengar från enskilda eller av banktillgodohavanden eller liknande medel,
  • 2. inväxling av checkar eller sedlar,
  • 3. utbetalning för försäkringsföretags räkning. Förordning (2011:247).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:13, 1990:245, 2011:247

3 § Beslut om avgift enligt 2 § får inte överklagas.

4 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Regeringskansliet. Förordning (1997:11).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:11

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:29

Departement
Utrikesdepartementet
SFS-nummer
1982:29

Förordning (1987:13) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 2 §;omtryck
Ikraft
1987-03-01
SFS-nummer
1987:13
Rubrik
Förordning (1987:13) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Förordning (1990:245) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 1, 2 §§;omtryck
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:245
Rubrik
Förordning (1990:245) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Förordning (1997:11) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1997-02-15
SFS-nummer
1997:11
Rubrik
Förordning (1997:11) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Förordning (2003:561) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-09-01
SFS-nummer
2003:561
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga om bistånd som har lämnats enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Förordning (2003:561) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Förordning (2009:1041) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2009:1041
Rubrik
Förordning (2009:1041) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Förordning (2011:247) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:247
Rubrik
Förordning (2011:247) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation