lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:1281) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1983 med sex procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med åtta procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder.
Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1982 eller senare. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:1281

Departement
Statistiska centralbyrån
SFS-nummer
1982:1281
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation