lagen.nu

Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1982-03-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:410
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har

I fråga om brott som avses i första stycket 2 a–i, l–o, q och r ska kopia sändas endast om någon annan påföljd än böter har dömts ut. Förordning (2014:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:410

2 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:178

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:117

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1982:117

Förordning (1983:367) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr.
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:367
Rubrik
Förordning (1983:367) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Förordning (1992:132) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr.
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:132
Rubrik
Förordning (1992:132) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Förordning (1994:1295) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr.
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1295
Rubrik
Förordning (1994:1295) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Förordning (2000:1269) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1269
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
  • 2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2000:1269) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Förordning (2010:1142) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1142
Rubrik
Förordning (2010:1142) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Förordning (2013:178) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1,2 §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:178
Rubrik
Förordning (2013:178) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Förordning (2014:410) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:410
Rubrik
Förordning (2014:410) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation