lagen.nu

Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5, 10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor än de som anges nedan skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987.
  • 1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor;
  • 2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor;
  • 3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor;
  • 4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor; samt
  • 5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.
Om inlösen av sedlar som ej längre är lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken (Bankoreglementet).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:1161

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Förs. 1982/83:5, FiU 1982/83:18, rskr 1982/83:53
SFS-nummer
1982:1161
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation