lagen.nu

Lag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1982-11-02
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Stockholms läns landstingskommun får lämna bidrag och lån till kommuner inom landstingskommunen, i den mån det behövs för att främja skatteutjämning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:1070

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Prop. 1982/83:4, KU 1982/83:6, rskr 1982/83:17
SFS-nummer
1982:1070
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation