lagen.nu

Förordning (1982:1069) om rymdverksamhet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:114
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:963) om rymdverksamhet skall vara skriftlig och ges in till Rymdstyrelsen.

Rymdstyrelsen skall höra Post- och telestyrelsen eller andra statliga verk eller myndigheter som berörs av ansökningen och med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1994:114).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:639, 1994:114

2 § Rymdstyrelsen skall utöva kontroll av rymdverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd till sådan verksamhet. Förordning (1994:114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:114

3 § Vid misstanke om brott mot lagen (1982:963) om rymdverksamhet eller mot villkor som meddelats med stöd av nämnda lag skall Rymdstyrelsen underrätta regeringen. Förordning (1994:114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:114

4 § Rymdstyrelsen skall föra register över de rymdföremål för vilka Sverige är att anse som utsändande stat enligt artikel 1 i konventionen den 14 januari 1975 om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden.

Om förutom Sverige, en annan stat också kan anses som utsändande stat enligt konventionen skall rymdföremålet registreras i Sverige endast om så har överenskommits mellan de berörda staterna.

Av registret skall framgå

 • 1. beteckning eller registernummer på rymdföremålet,
 • 2. dag och område eller plats för utsändande,
 • 3. grundläggande parametrar för kretsbanan, inbegripet
  • a) omloppstid
  • b) banplanets lutning
  • c) apogeum och
  • d) perigeum,
 • 4. rymdföremålets allmänna användning.

Rymdstyrelsen skall genom Utrikesdepartementets förmedling lämna uppgifter från registret till Förenta nationernas generalsekreterare. Förordning (1994:114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:114

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:1069

Departement
Utbildningsdepartementet
SFS-nummer
1982:1069

Förordning (1993:639) om ändring i förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:639
Rubrik
Förordning (1993:639) om ändring i förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet

Förordning (1994:114) om ändring i förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
1994-05-01
SFS-nummer
1994:114
Rubrik
Förordning (1994:114) om ändring i förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation