lagen.nu

Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:127
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen tillkommer – förutom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – följande totalförsvarsmyndigheter, nämligen Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Finansinspektionen, Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät, Tillväxtverket, Statens energimyndighet och länsstyrelserna. Förordning (2010:127).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (17)

2 § Om en annan totalförsvarsmyndighet än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Arbetsförmedlingen avser att ta upp frågor av mera övergripande natur, ska myndigheten först samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, när det gäller verksamhets- och produktionsplanering, och med Arbetsförmedlingen, när det särskilt gäller arbetskraftsförsörjning och anställningsvillkor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsförmedlingen får därvid förordna att frågan ska tas upp genom dess egen eller en annan totalförsvarsmyndighets försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten.

Om någon annan totalförsvarsmyndighet än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser att inhämta upplysningar eller påkalla medverkan som kan vara känslig från konkurrenssynpunkt eller av andra liknande skäl, ska myndigheten först samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därvid förordna att frågan ska tas upp genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten. Förordning (2008:1215).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Om någon annan myndighet än de i 1 § angivna totalförsvarsmyndigheterna finner att den för sin totalförsvarsplanering behöver upplysningar eller annan medverkan enligt lagen, ska myndigheten anmäla detta till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som får vidta de åtgärder som myndighetens anmälan föranleder, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten. Förordning (2008:1215).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:513, 2002:476, 2008:1215

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:1005

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
SFS-nummer
1982:1005

Förordning (1987:513) om ändring i förordningen (1982:1005) om skydlighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
1987-08-01
SFS-nummer
1987:513
Rubrik
Förordning (1987:513) om ändring i förordningen (1982:1005) om skydlighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1988:1408) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1408
Rubrik
Förordning (1988:1408) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1991:1229) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-09-01
SFS-nummer
1991:1229
Rubrik
Förordning (1991:1229) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1992:178) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-05-01
SFS-nummer
1992:178
Rubrik
Förordning (1992:178) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1992:871) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:871
Rubrik
Förordning (1992:871) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1993:635) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:635
Rubrik
Förordning (1993:635) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1993:1738) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-03-01
SFS-nummer
1993:1738
Rubrik
Förordning (1993:1738) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförvarsplaneringen

Förordning (1994:674) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:674
Rubrik
Förordning (1994:674) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1997:885) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:885
Rubrik
Förordning (1997:885) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2000:1179) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1179
Rubrik
Förordning (2000:1179) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2002:476) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:476
Rubrik
Förordning (2002:476) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2004:1013) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1013
Rubrik
Förordning (2004:1013) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2007:887) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:887
Rubrik
Förordning (2007:887) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2008:1215) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1215
Rubrik
Förordning (2008:1215) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2009:164) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:164
Rubrik
Förordning (2009:164) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2009:1181) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1181
Rubrik
Förordning (2009:1181) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (2010:127) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:127
Rubrik
Förordning (2010:127) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation