lagen.nu

Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1981-08-10
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Skogsvårdsstyrelsernas fasta egendom, penningmedel, rättigheter och andra tillgångar övertas av staten utan ersättning den 1 juli 1981. Staten övertar samtidigt ansvaret för skogsvårdsstyrelsernas förbindelser.

2 § Det åligger skogsvårdsstyrelserna att meddela de upplysningar och överlämna de handlingar som behövs för att genomföra övertagandet enligt 1§.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:369

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1980/81:136, JoU 1980/81:25, rskr 1980/81:295
SFS-nummer
1981:369
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation