lagen.nu

Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:786
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Med friköp av kronotorp avses i denna lag att innehavaren av en sådan lägenhet som har upplåtits såsom skogstorp, odlingslägenhet, kolonat, kronotorp eller kronolägenhet och som vid utgången av juni 1992 stod under Domänverkets förvaltning förvärvar lägenheten eller en del av den med äganderätt. Förordning (1992:786).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:786

2 § Vid friköp av kronotorp får fastighetsbildning äga rum utan hinder av villkor som anges i 3 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 § Vid friköp av kronotorp behövs inte förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:565

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1979/80:74, NU 1979/80:64, rskr 1979/80:414
SFS-nummer
1980:565

Lag (1992:786) om ändring i lagen (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp

Förarbeten
Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, rskr 1991/92:351
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:786
Rubrik
Lag (1992:786) om ändring i lagen (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation