lagen.nu

Tillkännagivande (1980:447) om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1983:323
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilaga 3 ändrad genom SFS 1983:323. Bilagorna ej med här
EFTA-länderna och Spanien har den 26 juni 1979 träffat avtal rörande handeln mellan EFTA-länderna och Spanien samt avtal om tillämpning av avtalet i förhållande till Furstendömet Liechtenstein. Avtalen har den lydelse i engelsk text och i svensk översättning som framgår av bilaga 1 och 2 till detta tillkännagivande.
Vidare har Sverige och Spanien samma dag träffat avtal angående handeln med jordbruksprodukter mellan Sverige och Spanien. Detta avtal har den lydelse som framgår av bilaga 3 till detta tillkännagivande.
Avtalen har trätt i kraft den 1 maj 1980.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:447

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Förarbeten
Jfr prop. 1979/80:26, UU 1979/80:9, rskr 1979/80:128
SFS-nummer
1980:447

Tillkännagivande (1980:636) om ändring i avtalet rörande handeln mellan EFTA-länderna och Spanien

Omfattning
ändr. bil. III
SFS-nummer
1980:636
Rubrik
Tillkännagivande (1980:636) om ändring i avtalet rörande handeln mellan EFTA-länderna och Spanien

Tillkännagivande (1980:805) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien

Omfattning
ändr. bil. III
SFS-nummer
1980:805
Rubrik
Tillkännagivande (1980:805) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien

Tillkännagivande (1981:893) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien

Omfattning
ändr. bil. III
SFS-nummer
1981:893
Rubrik
Tillkännagivande (1981:893) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien

Tillkännagivande (1981:1282) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien

Omfattning
ändr. bil. III
SFS-nummer
1981:1282
Rubrik
Tillkännagivande (1981:1282) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien

Tillkännagivande (1983:323) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien

Omfattning
ändr. bil. III
SFS-nummer
1983:323
Rubrik
Tillkännagivande (1983:323) av ändring i avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation