lagen.nu

Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1832
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna förordning gäller handikappanpassning av kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

2 § Anpassningen skall ske i den takt och i den omfattning som bedöms skälig med hänsyn till syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos dem som utövar trafiken.

3 § Vid anpassningen skall hänsyn tas till de särskilda förhållandena för kollektivtrafiken i tätortsområden. Vidare skall särskilt beaktas att kraven på säkerhet för resenärer och övriga berörda tillgodoses.

4 § Trafikverket och Sjöfartsverket ska, inom sina respektive områden, initiera, planera och följa upp anpassningen. Detsamma gäller Transportstyrelsen inom luftfartsområdet. Trafikverket ska verka för att anpassningen samordnas.

Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen får, inom sina respektive områden, meddela de föreskrifter som behövs om färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift.

Innan föreskrifter meddelas ska myndigheterna samråda med berörda myndigheter, terminalansvariga och handikapporganisationer samt med företrädare för dem som utövar trafiken. Förordning (2010:1832).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:398

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1980:398

Förordning (1985:815) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:815
Rubrik
Förordning (1985:815) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (1991:1722) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1722
Rubrik
Förordning (1991:1722) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (1992:1392) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1392
Rubrik
Förordning (1992:1392) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (2000:616) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:616
Rubrik
Förordning (2000:616) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (2004:1107) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1107
Rubrik
Förordning (2004:1107) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (2008:1126) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1126
Rubrik
Förordning (2008:1126) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (2010:126) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:126
Rubrik
Förordning (2010:126) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (2010:1832) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1832
Rubrik
Förordning (2010:1832) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation