lagen.nu

Förordning (1980:301) om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1980-04-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Regeringen föreskriver att brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1980.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:301

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1980:301
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation