lagen.nu

Förordning (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:930
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Statens kostnader för tillsyn i konkurs skall ersättas genom en tillsynsavgift.

2 § När en konkurs avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) utgår inte någon tillsynsavgift. Förordning (1987:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:930

3 § När en konkurs upphör på något annat sätt än de som avses i 2 § uppgår tillsynsavgiften till ett belopp som svarar mot fem procent av i konkursen fastställda förvaltararvoden upp till sammanlagt 200 000 kr. och två procent av den del av arvodena som överstiger 200 000 kr. Förordning (1987:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:930
4 § Har upphävts genom förordning (1987:930).
5 § Har upphävts genom förordning (1987:1216).

6 § När boets tillgångar räcker till betalning av tillsynsavgiften eller en del av den, skall förvaltaren redovisa avgiften till domstolsverket så snart som möjligt. Närmare föreskrifter för redovisningen får meddelas av domstolsverket efter samråd med Skatteverket. Förordning (2003:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:930

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:972

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1979:972

Förordning (1987:930) om ändring i förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:930
Rubrik
Förordning (1987:930) om ändring i förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Förordning (1987:1216) om ändring i förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Omfattning
upph. 5 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1216
Rubrik
Förordning (1987:1216) om ändring i förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Förordning (2003:930) om ändring i förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:930
Rubrik
Förordning (2003:930) om ändring i förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation