lagen.nu

Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1657
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § De procenttal med vilka bidragsbelopp skall ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag fastställs av Försäkringskassan. Förordning (2004:949).

Lagrumshänvisningar hit (16)

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Försäkringskassan ska, så snart det har fastställts ett nytt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, pröva om bidragsbeloppen ska ändras. Förordning (2010:1657).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Försäkringskassan ska underrätta Skatteverket och Kronofogdemyndigheten om sitt beslut. Förordning (2010:225).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:321

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1979:321

Förordning (1981:1212) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1981:1212
Rubrik
Förordning (1981:1212) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förordning (1998:1372) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
1999-03-01
SFS-nummer
1998:1372
Rubrik
Förordning (1998:1372) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förordning (2003:928) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:928
Rubrik
Förordning (2003:928) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förordning (2004:949) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:949
Rubrik
Förordning (2004:949) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förordning (2010:225) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-05-01
SFS-nummer
2010:225
Rubrik
Förordning (2010:225) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förordning (2010:1657) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1657
Rubrik
Förordning (2010:1657) om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation