lagen.nu

Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1355
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Kammarkollegiet prövar frågor som avses i 42 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, med undantag av stämpelskatt för förvärv av skepp och inteckning i skepp eller luftfartyg.

Kammarkollegiets beslut enligt första stycket får överklagas till regeringen. Förordning (2006:1355).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:408, 2006:1355
2 § har upphävts genom förordning (1984:408).

3 § Om en fråga som avses i 1 § är av principiell betydelse, skall kammarkollegiet överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande. Förordning (1984:408).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:408

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:293

Departement
Finansdepartementet S1
SFS-nummer
1979:293

Förordning (1984:408) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1, 3 §§;omtryck
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:408
Rubrik
Förordning (1984:408) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

Förordning (2006:1355) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1355
Rubrik
Förordning (2006:1355) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation