lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1978:97) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1978-03-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående bidragsbelopp skall höjas med fjorton procent fr.o.m. den 1 april 1978.
Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1978:97

Departement
Statistiska centralbyrån
SFS-nummer
1978:97
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation