lagen.nu

Förordning (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:937
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Denna förordning gäller i fråga om

  • 1. flyktiga lösningsmedel som vid inandning medför eller kan befaras medföra berusning, och
  • 2. annan vara som innehåller ett flyktigt lösningsmedel, om varan vid inandning medför eller kan befaras medföra berusning.

Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Förordning (2008:246).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1985:854, 1998:918, 2008:246

2 § En vara som avses i 1 § skall förvaras på sådant sätt att dess användning i berusningssyfte hindras eller motverkas. Varan får inte försäljas, när det kan antas att den förvärvas för att användas som berusningsmedel.

Läkemedelsverket får, i syfte att hindra eller motverka att varor som avses i 1 § används i berusningssyfte, meddela särskilda föreskrifter om märkning, förvaring och försäljning efter samråd med kemikalieinspektionen. Verket får förbjuda försäljning av visst varuslag till den som inte har fyllt 18 år. Förordning (1990:553).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:553

3 § Läkemedelsverket utövar tillsynen över att denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs. Verket ska, efter samråd med Kemikalieinspektionen, offentliggöra vägledande förteckningar över ämnen och varor som avses i 1 §. Förordning (2008:246).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:553, 2008:246

4 § Läkemedelsverkets beslut om föreskrifter med stöd av 2 § andra stycket får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:937).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Av 26 kap. 26 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. Förordning (1998:918).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:553, 1998:918

6 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i 29 kap. miljöbalken. Förordning (1998:918).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:854, 1998:918

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:994

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1977:994

Förordning (1985:854) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Omfattning
ändr. 1-6 §§;omtryck
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:854
Rubrik
Förordning (1985:854) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (1990:553) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:553
Rubrik
Förordning (1990:553) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (1995:280) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:280
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1995:280) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (1998:918) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:918
Rubrik
Förordning (1998:918) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (1998:1061) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1061
Rubrik
Förordning (1998:1061) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (2008:246) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning av förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:246
Rubrik
Förordning (2008:246) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning av förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (2018:937) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:937
Rubrik
Förordning (2018:937) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation