lagen.nu

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1743
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

Kammarrätt

1 § Överklagande till kammarrätt tas upp

 • 1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar,
 • 2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,
 • 3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar, och
 • 4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar. Förordning (2009:872).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

2 § Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Förordning (1997:1110).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 78: En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket...

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:89).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 78: En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:3
4 § Har upphävts genom förordning (1998:395).

Förvaltningsrätter

5 § I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen.

Förvaltningsrätt Domkrets Kansliort
Förvaltningsrätten i Stockholm Gotlands län samt Botkyrka Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner Stockholm
Förvaltningsrätten i Uppsala Uppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner Uppsala
Förvaltningsrätten i Malmö Skåne län Malmö
Förvaltningsrätten i Göteborg Hallands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner Göteborg
Förvaltningsrätten i Karlstad Värmlands och Örebro län Karlstad
Förvaltningsrätten i Falun Dalarnas och Gävleborgs län Falun
Förvaltningsrätten i Härnösand Jämtlands och Västernorrlands län Härnösand
Förvaltningsrätten i Umeå Västerbottens län Umeå
Förvaltningsrätten i Luleå Norrbottens län Luleå
Förvaltningsrätten i Linköping Södermanlands och Östergötlands län samt Vimmerby och Västerviks kommuner Linköping
Förvaltningsrätten i Jönköping Jönköpings län samt Bollebygds, Borås, Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Marks, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholms, Tranemo, Töreboda, Ulricehamns, Vara och Vårgårda kommuner Jönköping
Förvaltningsrätten i Växjö Kronobergs och Blekinge län samt Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner Växjö
Förordning (2009:872).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 41: Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget...

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande domsområden:

 • 1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län,
 • 2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län,
 • 3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län,
 • 4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Förordning (2013:295).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 a § Ny beteckning 6 § genom förordning (2009:872).

7 § Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av

 • 1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
 • 2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser, eller
 • 3. en utlandsmyndighet. Förordning (2013:79).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:573, 2013:79

7 a § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (8)

7 b § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden enligt

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:872, 2005:995, 2006:1259

7 c § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2014:1525).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:872, 2014:1525, 2007:647

7 d § Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Förordning (2018:1743).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:872, 2018:1743

7 e § Beslut av Migrationsverket som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm i dess egenskap av migrationsdomstol, om beslutet avser ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen (2005:716). Förordning (2009:1552).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1552, 2009:1551

7 f § Beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol, om inte något annat följer av andra stycket.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning. Förordning (2015:93).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:603, 2015:93, 2011:708

7 g § Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn. Detsamma gäller beslut om att vid sådan jakt medge undantag från förbudet i 10 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) att använda vissa jaktmedel och metoder. Förordning (2018:638).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:638, 2016:557

Överlämnande av mål mellan domstolar

8 § Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje–femte styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet ska överlämnas faller frågan.

Om domstolarna inte kan enas om vilken domstol som ska handlägga mål som har nära samband med varandra, ska de handläggas vid den domstol där talan först inleddes. Förordning (2016:1140).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1140, 1998:395

9 § Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol. Förordning (1998:395).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:395

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:937

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1977:937

Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1978:376
Rubrik
Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1978:969
Rubrik
Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1982:144
Rubrik
Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:972
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 1984 eller tidigare år.

Rubrik
Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:20
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1225
Rubrik
Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§;nya 5 §, rubr. närmast före 1, 5 §§
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:126
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-12-01
SFS-nummer
1995:1184
Rubrik
Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1996-05-01
SFS-nummer
1996:26
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1253
Rubrik
Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, 1997/98:17, bet. 1996/97:SkU23, 1997/98:JuU6, rskr. 1996/97:276, 1997/98:65
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
nuvarande 5 § betecknas 7 §;ändr. 1, 2, 4 §§;nya 5, 6 §§
SFS-nummer
1997:1110
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

Rubrik
Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 §;nya 8, 9 §§, rubr. närmast 8 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:395
Rubrik
Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:529
Rubrik
Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §;ändr. 1 §
Ikraft
2001-03-01
SFS-nummer
2001:3
Rubrik
Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:824
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Rubrik
Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a § i 2002:824
SFS-nummer
2002:961
Rubrik
Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2003-10-01
SFS-nummer
2003:573
Rubrik
Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:922
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.

Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1161
Rubrik
Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §;ny 7 b §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:995
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

Rubrik
Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 3, 6 a §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:89
Rubrik
Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 7 b §, betecknas 7 c §;ny 7 b §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1259
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 7 c § betecknas 7 d §;ny 7 c §
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:647
Rubrik
Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.

Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §;nuvarande 6 a § betecknas 6 §;ändr. 1, 5, den nya 6, 7, 7a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:872
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.
 • 2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.
 • 3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm.
Rubrik
Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 7 e §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1551
Rubrik
Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 e §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:1552
Rubrik
Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:475
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 7 f §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:708
Rubrik
Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1440
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2013-04-15
SFS-nummer
2013:79
Rubrik
Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2013-10-01
SFS-nummer
2013:295
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
 • 2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraft
2013-08-01
SFS-nummer
2013:603
Rubrik
Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2013:1078
Rubrik
Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 c §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1525
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraft
2015-04-15
SFS-nummer
2015:93
Rubrik
Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 7 g §
Ikraft
2016-06-20
SFS-nummer
2016:557
Rubrik
Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1140
Rubrik
Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 g §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:638
Rubrik
Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1743
Rubrik
Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation