lagen.nu

Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1977-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1329
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om utgivningsbevis för en periodisk skrift ska betala en avgift om 2 300 kronor. För ansökan om förnyelse av utgivningsbevis eller bevis om ändrad titel på periodisk skrift ska en avgift om 2 000 kronor betalas. För ansökan om byte av ägare eller byte av utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare ska en avgift om 600 kronor betalas. Förordning (2007:1329).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:1025

Departement
Näringsdepartementet RSN
SFS-nummer
1977:1025

Förordning (1987:944) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Omfattning
ändr.
Ikraft
1987-12-01
SFS-nummer
1987:944
Rubrik
Förordning (1987:944) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Förordning (2001:296) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:296
Rubrik
Förordning (2001:296) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Förordning (2004:134) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2004-05-01
SFS-nummer
2004:134
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2004:134) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Förordning (2007:1329) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2008-02-01
SFS-nummer
2007:1329
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2007:1329) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation