lagen.nu

Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:770
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2018:770).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:933

Departement
Näringsdepartementet RSN
SFS-nummer
1976:933

Förordning (1992:309) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:309
Rubrik
Förordning (1992:309) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Förordning (1995:1281) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1281
Rubrik
Förordning (1995:1281) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Förordning (2005:644) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:644
Rubrik
Förordning (2005:644) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Förordning (2018:770) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr.
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:770
Rubrik
Förordning (2018:770) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation