lagen.nu

Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:870
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vad som i författning har föreskrivits om personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser skall ej längre gälla i fråga om arbetstagare hos kommun, landstingskommun, kommunalförbund eller församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet under förutsättning att arbetstagaren efter utgången av år 1976 förvärvar rätt till icke-statlig tjänstepensionsförmån i anställning hos sådan huvudman.
I första stycket har orden "församling", "pastorat" och "kyrklig samfällighet" den betydelse de har i före år 2000 gällande lag. Förordning (1999:870).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:836

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Jfr prop. 1975/76:172, InU 1975/76:40, rskr 1975/76:334
SFS-nummer
1976:836

Förordning (1999:870) om ändring i förordningen (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:870
Rubrik
Förordning (1999:870) om ändring i förordningen (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation