lagen.nu

Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1976-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:706
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En medlare enligt 47 a och 47 b § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, förordnas av Medlingsinstitutet på ett fast medlingsuppdrag eller för medling i en viss uppkommen arbetstvist. Förordning (2000:259).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1984:845, 1992:442, 2000:259

2 § Ett uppdrag att verka som fast medlare skall avse ett visst av Medlingsinstitutet bestämt verksamhetsområde och skall meddelas till högst åtta personer på sådant sätt att medlarna får spridning över landet. En fast medlare förordnas för högst ett år i taget. Förordning (2000:259).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:845, 2000:259

3 § En fast medlare skall utföra de medlingsuppdrag och fullgöra de övriga uppgifter som Medlingsinstitutet tilldelar honom eller henne samt följa förhållandena på arbetsmarknaden. Förordning (2000:259).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:259

4 § Ett uppdrag att medla i en uppkommen arbetstvist skall i första hand tilldelas den fasta medlare inom vars verksamhetsområde tvisten har uppstått. Om det framstår som lämpligare kan Medlingsinstitutet förordna en annan fast medlare för ett visst uppdrag eller utse en annan person att medla i tvisten. Förordning (2000:259).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:259

5 § En medlare får inte ta emot någon form av gottgörelse av en arbetsgivare eller arbetstagare eller deras organisationer för sin medverkan i en arbetstvist. Förordning (2013:706).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:259, 2013:706

6 § En medlare ska lämna en rapport till Medlingsinstitutet efter varje avslutat medlingsärende. Förordning (2007:1446).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:259, 2007:1446

7 § En fast medlare skall senast den 20 januari varje år sända in en berättelse över sin verksamhet under det föregående kalenderåret till Medlingsinstitutet. Förordning (2004:503).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:259, 2004:503
8 § Har upphävts genom förordning (2000:259).

9 § Medlarna står under tillsyn av Medlingsinstitutet.

Närmare föreskrifter om medlarnas verksamhet meddelas av Medlingsinstitutet. Förordning (2000:259).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:259

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:826

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft
1977-01-01
SFS-nummer
1976:826

Förordning (1984:845) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:845
Rubrik
Förordning (1984:845) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Förordning (1992:442) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:442
Rubrik
Förordning (1992:442) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Förordning (2000:259) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft
2000-06-01
SFS-nummer
2000:259
Rubrik
Förordning (2000:259) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Förordning (2004:503) om ändring i förordningen (1976:826) om medling av arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2004-08-01
SFS-nummer
2004:503
Rubrik
Förordning (2004:503) om ändring i förordningen (1976:826) om medling av arbetstvister

Förordning (2007:1446) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-02-01
SFS-nummer
2007:1446
Rubrik
Förordning (2007:1446) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Förordning (2013:706) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2013-10-01
SFS-nummer
2013:706
Rubrik
Förordning (2013:706) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation