lagen.nu

Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen när det gäller föreskrifter som rör sociala och medicinska frågor. Förordning (2014:1123).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:518

Departement
Justitiedepartementet L4
SFS-nummer
1976:518

Förordning (2014:1123) om ändring i förordningen (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1123
Rubrik
Förordning (2014:1123) om ändring i förordningen (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation