lagen.nu

Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Om främmande stats myndighet avfordrar redare i svenskt fartyg handling som förvaras utanför den staten och innehåller uppgift vars utlämnande till myndigheten kan medföra betydande skada för den svenska sjöfartsnäringen, får sjöfartsverket vid vite förbjuda redaren att lämna ut handlingen.

2 § Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:87

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
SFS-nummer
1975:87
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation