lagen.nu

Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1975-09-10
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid beräkning av pensionslön som avses i 9 § 2 mom. andra stycket statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) utgöres, såvitt gäller år 1974, pensionslönen
för tjänst i någon av lönegraderna F 18--20 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegraden,
för tjänst i lönegrad F 21 eller 22 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 21/22 och
för tjänst i lönegrad F 23 eller 24 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 23/24.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:834

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Jfr riksdagens lönedelegations skrivelse den 26 juni 1975
SFS-nummer
1975:834
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1975, även om anställningen upphört före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation