lagen.nu

Förordning (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1975-09-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Med anledning av den nya regeringsformen skall tillverkas minnesmynt

med ett namnvärde av femtio kronor.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt om 27,03 gram

och en diameter om 36 millimeter. Avvikelse från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram.
3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan de i lilla riksvapnet ingående tre kronorna utan sköld. Därunder "50 KR", omgivet av, till vänster ett stiliserat "E", som anger myntningsorten, och till
höger myntdirektörens monogram. Som omskrift på myntets övre del "SVERIGE". Innanför randen en av små cirkelbågar sammansatt linje. På frånsidan en fackla, som omgives av uppsträckta händer, symboliserande folket i val. Upptill årtalet "1975", delat av facklans övre del. Framför facklan en kvist av ek. Omskrift "ALL OFFENTLIG MAKT I SVERIGE UTGÅR FRÅN FOLKET". Innanför randen en av små cirkelbågar sammansatt linje. Randen slät.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:827

Departement
Finansdepartementet B
SFS-nummer
1975:827
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation