lagen.nu

Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:508
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken ska tillkomma
  • 1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller flygplats;
  • 2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och därvid bär uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift;
  • 3. trafiktjänsteman för vilken bestämmelserna i 4 kap. ordningslagen (1993:1617) gäller enligt vad som sägs i 2 § nämnda kapitel. Lag (2010:508).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:688

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
SFS-nummer
1975:688

Lag (1986:654) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Förarbeten
Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Omfattning
ändr.
Ikraft
1987-06-01
SFS-nummer
1986:654
Rubrik
Lag (1986:654) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Lag (1993:1623) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Förarbeten
Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Omfattning
ändr.
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1623
Rubrik
Lag (1993:1623) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Lag (2010:508) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr.
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:508
Rubrik
Lag (2010:508) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation