lagen.nu

Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1552
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta registrera ett därom upprättat skriftligt avtal hos Transportstyrelsen och får därmed förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för beställarens räkning tillverkats med förskottet.
Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag.
Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. Lag (2010:1552).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:605

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Prop. 1975:68, LU 1975:24, rskr 1975:171
SFS-nummer
1975:605

1975:926

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1975:926

Lag (1996:255) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Omfattning
ändr.
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:255
Rubrik
Lag (1996:255) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Lag (2001:378) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-12-01
SFS-nummer
2001:378
Rubrik
Lag (2001:378) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Lag (2008:1312) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Omfattning
ändr.
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1312
Rubrik
Lag (2008:1312) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Lag (2010:1552) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Omfattning
ändr.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1552
Rubrik
Lag (2010:1552) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation