lagen.nu

Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01
Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar. Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:588

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Förarbeten
Prop. 1975:26, InU 1975:6, rskr 1975:160
SFS-nummer
1975:588
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation