lagen.nu

Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:751
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid utövandet av de befogenheter som avses i 1 § första stycket lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m. ska rådet i fråga om punkt 1 lämna anvisningar om verksamhetsplanering samt ange uppgifter, fördela resurser och meddela andra liknande föreskrifter för verksamheten. Förordning (2012:751).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1979:1077, 1981:633, 2012:751
2 § har upphävts genom förordning (1981:633).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:491

Departement
Utrikesdepartementet
SFS-nummer
1975:491

Förordning (1979:1077) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1979:1077
Rubrik
Förordning (1979:1077) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förordning (1981:633) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1 §
SFS-nummer
1981:633
Rubrik
Förordning (1981:633) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förordning (2012:751) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:751
Rubrik
Förordning (2012:751) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation