lagen.nu

Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Redogörelse enligt 1 § lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning lämnas på formulär som tillhandahålles av Sveriges geologiska undersökning.

2 § Sveriges geologiska undersökning får med stöd av 5 § lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning för visst fall medge undantag från nämnda lag.

3 § Om ansvar för den som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift finns bestämmelser i lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

4 § Ytterligare föreskrifter och anvisningar för verkställighet av lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning meddelas av Sveriges geologiska undersökning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:425

Departement
Näringsdepartementet RSN
SFS-nummer
1975:425
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation