lagen.nu

Förordning (1975:309) med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver, med anledning av konsularkonventionen med Rumänien den 12 februari 1974 och med stöd av lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg, att tvist mellan befälhavaren och besättningen på fartyg med hemort i Rumänien angående tjänsteförhållandet icke får upptagas vid svensk domstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:309

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1975:309
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation