lagen.nu

Oljekrisförordning (1975:198)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:870
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Föreskrifter om uppgiftsskyldighet som avses i 14 § oljekrislagen (1975:197) meddelas av Statens energimyndighet. Ärende om föreskrift av större vikt får dock hänskjutas till regeringen.

Statens energimyndighet utövar även befogenheter, som avses i 15 § oljekrislagen. Förordning (1997:870).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:1406, 1992:867, 1997:870

2 § Ersättning jämlikt 17 § oljekrislagen (1975:197) utgår av allmänna medel enligt de grunder, som gäller för ersättning av allmänna medel till vittne.

Fråga om ersättning prövas av den myndighet inför vilken inställelse har skett.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:198

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
SFS-nummer
1975:198

Förordning(1988:1406) om ändring i oljekrisförordningen (1975:198)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1406
Rubrik
Förordning(1988:1406) om ändring i oljekrisförordningen (1975:198)

Förordning (1992:867) om ändring i i oljekrisförordningen (1975:198)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:867
Rubrik
Förordning (1992:867) om ändring i i oljekrisförordningen (1975:198)

Förordning (1997:870) om ändring i oljekrisförordningen (1975:198)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:870
Rubrik
Förordning (1997:870) om ändring i oljekrisförordningen (1975:198)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation