lagen.nu

Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-07-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-10-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-10-01 genom SFS 2018:1166
Regeringen ger till känna -- med anledning av att räntelagen (1975:635)
träder i kraft den 1 januari 1976 -- att riksbankens diskonto från och med den 22 augusti 1975 är sex procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:1243

Departement
Finansdepartementet B
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-10-01
Förarbeten
Jfr prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
SFS-nummer
1975:1243

Förordning (2018:1166) om upphävande av förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1166
Rubrik
Förordning (2018:1166) om upphävande av förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation