lagen.nu

Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:81
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning från den allmänna försäkringen för sådana kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i

Förordningen avser även ersättning från den allmänna försäkringen för kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden som föranleds av bestämmelserna i 22 kap. 5 § andra stycket lagen om allmän försäkring. Förordning (2003:427).

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § Beträffande läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i 3 kap. 8 a § femte stycket och 7 kap. 3 b § femte stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller att ersättning betalas

  • 1. för patientavgift enligt förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.,
  • 2. med belopp motsvarande den enskildes egenavgift vid resor som ersätts enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,
  • 3. med skäligt belopp för andra resor och övriga kostnader.

Ersättning betalas inte för avgift enligt 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende sjukhusvård, eller motsvarande avgift.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket 3. Förordning (2017:81).

Ändringar/Förarbeten (10)

3 § Har upphävts genom förordning (1984:909).

4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om ersättning för läkarutlåtande som ombesörjs av annan än sjukvårdshuvudman. Förordning (2004:884).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:884

5 § Har upphävts genom förordning (1991:1322)

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:1157

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1975:36, SfU 1975:16, rskr 1975:125, prop. 1975/76:44, SfU 1975/76:15, rskr 1975/76:66
SFS-nummer
1975:1157

Förordning (1977:374) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
SFS-nummer
1977:374
Rubrik
Förordning (1977:374) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1979:854) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1979:854
Rubrik
Förordning (1979:854) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1981:948) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1981:948
Rubrik
Förordning (1981:948) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1983:710) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:710
Rubrik
Förordning (1983:710) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1983:1069) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:1069
Rubrik
Förordning (1983:1069) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1984:909) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
upph. 2, 3 §§
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:909
Rubrik
Förordning (1984:909) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1987:84) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1987-05-01
SFS-nummer
1987:84
Rubrik
Förordning (1987:84) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1990:1519) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
1991-03-01
SFS-nummer
1990:1519
Rubrik
Förordning (1990:1519) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1991:1322) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1322
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1991:1322) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1992:1220) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1220
Rubrik
Förordning (1992:1220) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1995:1052) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1 §;ny 2 §
Ikraft
1995-10-01
SFS-nummer
1995:1052
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden m. m. som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

Rubrik
Förordning (1995:1052) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (2000:1053) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1053
Rubrik
Förordning (2000:1053) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (2002:877) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:877
Rubrik
Förordning (2002:877) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (2003:427) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:427
Rubrik
Förordning (2003:427) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (2004:884) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:884
Rubrik
Förordning (2004:884) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (2010:272) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-06-01
SFS-nummer
2010:272
Rubrik
Förordning (2010:272) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (2017:81) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:81
Rubrik
Förordning (2017:81) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation