lagen.nu

Ordenskungörelse (1974:768)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1025
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Inom Kungl. Serafimerorden kan utmärkelser tilldelas statschefer och därmed jämställda personer samt medlemmar av det svenska konungahuset. Förordning (1995:1025).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1025, 1995:497

2 § Inom Kungl. Nordstjärneorden kan utmärkelser tilldelas medlemmar av det svenska konungahuset samt utländska medborgare som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.

Med utländsk medborgare likställs statslös som är bosatt utomlands. Förordning (1995:1025).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1025

3 § Beslut om utmärkelse enligt 1 eller 2 § meddelas av Kungl. Maj:ts Orden. I fråga om utländska medborgare meddelas beslut på förord av regeringen.

Förslag om utmärkelse enligt 2 § till utländska medborgare skall av myndigheter under regeringen ges in till det departement dit myndigheten hör. Förordning (1995:1025).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1025

4 § Stadgar för Kungl. Serafimer- och Nordstjärneordnarna fastställs av Kungl. Maj:ts Orden, sedan de godkänts av regeringen. Förordning (1995:1025).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1025

5 § Ordensavgift och avgift för ordensbrev bekostas av statsmedel.

6 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av chefen för Utrikesdepartementet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:768

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1973:91, KU 1973:27, rskr 1973:266
SFS-nummer
1974:768

Förordning (1995:497) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:497
Rubrik
Förordning (1995:497) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)

Förordning (1995:1025) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§;omtryck
Ikraft
1995-08-01
SFS-nummer
1995:1025
Rubrik
Förordning (1995:1025) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation