lagen.nu

Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vad i lag eller annan författning eller särskilt beslut föreskrives om krigsmakten skall i stället avse försvarsmakten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:615

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1974:50, FöU 1974:24, rskr 1974:267
SFS-nummer
1974:615
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation